DREES KROES

 17,95

De man van de assist

Eind jaren ’70 van de vorige eeuw wordt Drees Kroes (Wezep, gemeente Oldebroek, 1942) als ‘activistisch’ ambtenaar in het sociale domein ongewild de hoofdpersoon in een hoogoplopend arbeidsconflict met de gemeente Hengelo. Als na een ‘educatief verlof’ van 20 (!) maanden de kruitdampen zijn opgetrokken, komt Kroes als morele winnaar uit de juridische strijd. Het brengt hem in de vrije rol, waarin hij het best gedijt: die van ‘sociaal projectontwikkelaar’.

Het vormt ook de opmaat voor het levenswerk van Kroes: de stichting FC Twente, Scoren in de wijk. Hij wordt de grondlegger van een uniek samenwerkingsverband, waarbij voor het eerst in ons land een betaald voetbalclub structureel en actief wordt betrokken bij sociaal-maatschappelijke projecten voor mensen in achterstandsituaties.

Onder het motto ‘kansen zien, kansen creëren en kansen benutten’ heeft Kroes  over een periode van bijna een halve eeuw, even eigenzinnig als vasthoudend, geprobeerd de situatie van mensen in een achterstandspositie te verbeteren. Omdat hij na bijna 50 jaar onverminderd ‘activistisch’ en bevlogen is, kan dit boek een inspiratiebron vormen voor (aankomende) professionals in het sociale domein, maar evenzeer voor politici, bestuurders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het beleid op dit terrein.

Meer informatie