Wat moet er in het colofon staan?

Op de vierde pagina van je boek neem je normaal gesproken het colofon op. Hierin staat aangegeven wie (de auteur, illustrator, vertaler etc) een bijdrage heeft geleverd aan het boek. Ook vermeld je hier het jaar van uitgave, het ISBN, de naam van de uitgever, de hoeveelste druk en of deze gewijzigd of herzien is.

Een voorbeeld van een colofon:

Titel boek

Copyright © 2018 [naam auteur of uitgever]
Auteur: [naam auteur of pseudoniem]

Druk: BoekenGilde
Omslagontwerp: [naam ontwerper]
Vormgeving binnenwerk: [naam vormgever]

Thriller/roman/kookboek…
ISBN 97863230000
NUR 000

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

 

BoekenGilde, een boek om trots op te zijn!

Klantenservice via WhatsApp

x
Voeg het nummer +31 6 82670276 toe aan de contactlijst van je smartphone en je kan ons via WhatsApp nog sneller bereiken.