Waarborgen en keurmerken

Kwaliteit moet je zo veel mogelijk objectief vaststellen, vinden wij. Dat kan met waarborgen en keurmerken. Hieronder zie je welke waarborgen en keurmerken BoekenGilde heeft.

Bij BoekenGilde vinden we het vanzelfsprekend om onze verantwoordelijkheid te nemen bij onze rol in de samenleving en bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als uitvloeisel daarvan is zorg voor het milieu een vast verankerd onderdeel binnen ons beleid.

FSC

Wij leveren, adviseren en gebruiken uitsluitend FSC gecertificeerd papier, tenzij het echt niet anders kan. FSC staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor goed Bosbeheer). Deze raad stimuleert en controleert onder andere de verantwoorde houtkap voor de papierproductie. FSC is een onafhankelijke, wereldwijde organisatie zonder winstoogmerk, die het werk van bosbeheerders beoordeelt en of de natuurlijke functies van het bos voldoende worden beschermd. FSC erkenningen zijn bedoeld om de afnemer te laten zien, dat het door hem of haar afgenomen product voldoet aan de FSC voorwaarden voor verantwoord bosbeheer en dat met de keus voor een FSC product, een keus is gemaakt voor de natuur!

Milieuzorg

Het voorkomen of anders het zoveel mogelijk beperken van milieubelasting staat hierin centraal. Daarnaast oriënteren we ons voortdurend op innovaties die ons nog meer in staat stellen om kwaliteit te koppelen aan milieuzorg. Waar we mogelijkheden zien, ontwikkelen we initiatieven om innovaties in onze processen in te voeren, al dan niet in samenwerking met onze partners. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van FSC-gecertificeerd papier.

KVGO

footer-kvgo copy
Voor alles is het KVGO een vereniging van en voor ondernemers. Ondernemers die werken in de communicatiebranche. Waar mogelijk adviseert, ondersteunt en vertegenwoordigt het KVGO de leden op weg naar een gezonde grafimediabranche. Bij het KVGO zijn eind 2012 circa 1.520 bedrijven aangesloten. In deze ondernemingen werken circa 21.000 mensen. De communicatiebranche ondergaat structurele veranderingen. Het KVGO koos midden 2012 voor drie speerpunten ‘branchevernieuwing’, sociale innovatie’ en ‘herpositionering’. De vereniging kent in de Ledenraad, die bestaat uit vijftig leden uit de segmenten ‘groot’, middelgroot’ en ‘klein’, het hoogste orgaan. De leden kiezen elke vier jaar een nieuwe Ledenraad. Het beleid is in handen van het bestuur onder leiding van voorzitter Cees Verweij. Zij worden ondersteund door de beleidsadviseurs en staf van het KVGO-bureau. Fons Bakkes is directeur.

ISO 12647-2

footer-isoSteeds meer neemt de druk op de grafimedia-branche toe met betrekking tot het leveren van de juiste kleur, ongeacht het gebruikte substraat. Dit zal voor de grafimedia-branche betekenen dat zij steeds meer moet industrialiseren, waarbij werken volgens vaste standaarden steeds belangrijker wordt. Om de druk vanuit de klant op de grafimedia-branche te verlagen is er op Europees niveau een aantal drukstandaards ontwikkeld, die ingaat op het proces om te komen tot de juiste kleur(stelling) in combinatie met een bepaald substraat (te bedrukken materiaal), de ISO 12647. Het woord ‘ISO’ heeft het standaardiseren van de organisatie van het drukprocédé in wezen al in zich: International Standard of Organisation. Vanaf 2007 is ISO 12647-2 een steeds belangrijkere rol gaan spelen voor grafimedia-ondernemingen. Na de optimaliseringen van het drukproces middels de ISO 12647 in de landen Duitsland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, en Zwitserland, zijn Nederland en België de volgende landen die deze Europese norm officieel zijn gaan volgen. Welke gevolgen dit heeft voor u als grafimedia-ondernemer? Die bedrijven die met succes de ISO-standaard heeft ingevoerd kan zich laten certificeren. Het ISO 12647-certificaat is hét middel om aan de buitenwereld te laten zien dat u voldoet aan de officiële drukstandaard.

 

BoekenGilde, een boek om trots op te zijn!

Klantenservice via WhatsApp

x
Voeg het nummer +31 6 82670276 toe aan de contactlijst van je smartphone en je kan ons via WhatsApp nog sneller bereiken.